2006 Hyundai Elantra Front

Auto Auction Sneak Preview 11-28-2020

Featured Vehicles Preview 11-28-2020

Featured Vehicles Preview 11-28-2020

Here is a sneak preview of what is coming up for the 11-28-2020 auction.

2006 Hyundai Elantra
65,633 Miles
KMHDN46D16U245780

2006 Hyundai Elantra Front
2006 Hyundai Elantra Side
2006 Hyundai Elantra Rear
MENU